Produk cja i sprzeda ż und armatury grzewczej, techniki nap ę du i mieszania