Maximix 3- und 4- Wege- Mischer
1. kwietnia 2012
WITA® U 75
1. lipca 2013
alle anzeigen

WITA® SM 44 FR H

0.00

Siłowniki WITA® charakteryzują się zwartą i solidną konstrukcją do szerokiego zakresu zastosowań. Pod pokrywą znajduje się zamknięta, bezobsługowa, niewielka przekładnia z odwracalnym silnikiem synchronicznym. W zależności od siłownika podłączenie elektryczne odbywa się za pomocą wstępnie zmontowanego przewodu połączeniowego lub zacisku w obudowie. Siłowniki te nadają się szczególnie do stosowania w technice grzewczej i klimatyzacyjnej i mogą być łączone z dostępnymi w handlu 3-punktowymi regulatorami ogrzewania lub przełącznikami. Siłowniki przeznaczone są do mieszalników o średnicach nominalnych od DN 15 do DN 100.

Regulator SM 44 FR H o stałej wartości zadanej ma za zadanie utrzymać wartość zadaną temperatury w instalacji grzewczej przez sterowanie mieszadłem 3-drogowym lub 4-drogowym za pomocą zintegrowanego silnika mieszalnika. Kombinacja regulator/mieszalnik silnikowy może być łączona z mieszalnikami 3- lub 4-drogowymi WITA® i mieszalnikami innych dostawców za pomocą odpowiednich adapterów. Kierunek pracy silnika mieszalnika (prawe lub lewe obroty) oraz ograniczenie temperatury zasilania można ustawić za pomocą wewnętrznego przełącznika DIP. 2 diody LED z przodu regulatora wskazują bieżący sygnał modułu mieszalnika (otwarty/zamknięty). Błędy czujników i wszelkie istniejące ograniczenia temperatury są również sygnalizowane przez diody LED. Dostępne z momentem obrotowym 6 Nm lub 10 Nm.