produkty

WITA® SM W05/W10 – siłownik elektryczny WITA®
28. Februar 2019
WITA® – Trap Separator osadów, magnetyczny filtr przepływowy
6. Juli 2020
Pokaż wszystko

WITA® SM WR FR – siłownik elektryczny WITA®z regulacją temperatury

0.00

Siłownik SM WR FR z wbudowanym regulatorem stałowartościowym przeznaczony jest dla systemów ogrzewania lub chłodzenia. Jego montaż ma za zadanie utrzymanie stałej zadanej wartości temperatury w całym systemie grzewczym lub chłodniczym, regulację ogrzewania podłogowego lub tam, gdzie wymagane są stałe temperatury. Jest wyposażony w kolorowy wyświetlacz, który wskazuje podstawowe temperatury podczas pracy. Po zamontowaniu, regulator będzie zawsze wskazywał stałą zadaną wartość temperatury. Pod pokrętłem do obsługi ręcznej znajdują się 4 przyciski sterujące do regulacji ustalonej stałej wartości temperatury. Po aktywacji przełącznika do obsługi ręcznej napęd regulatora temperatury jest „WYŁĄCZONY” ze względu na oszczędność energii. Napęd jest wyposażony w specjalny kołnierz montażowy. Naciśnięcie przycisku montażu / demontażu umożliwia prosty, bez-narzędziowy montaż / demontaż regulatora na zaworze mieszającym. SM W FR jest natychmiast gotowy do użycia dzięki zamontowanym w nim przewodom przyłączeniowym oraz czujnikiem temperatury. Uruchomienie sterownika odbywa się przy pomocy asystenta rozruchu.

Po wybraniu parametrów:

 • Zastosowanie (ogrzewanie lub chłodzenie)
 • Układ hydrauliczny (kontrola powrotu lub przepływu)
 • kierunek otwierania (w lewo lub w prawo)

można ustawiać parametry robocze. Sterowanie zaprojektowano tak, aby wytrzymało długotrwałe zablokowanie bez uszkodzeń.

Kategorie:
 • Łatwy montaż i ustawienia
 • Zakres temperatury 0 ÷ 50 ° C
 • Dowolny zakres temperatur do wyboru
 • Wybór układów hydraulicznych
 • Wybór i regulacja kierunku rotacji
 • Cyfrowy wyświetlacz temperatur
 • Ustawienie trybu ogrzewania lub chłodzenia
 • Sygnalizacja kierunku obrotu
 • Sygnalizacja awarii czujnika
 • Sterowanie PID mieszaczy i zaworów
 • ochrona przed mrozem i przegrzaniem
 • nieblokujący