WITA® Solarstation
31. sierpnia 2011
WITA® SM 4
29. marca 2012
alle anzeigen

WITA® SM 44

0.00

Siłowniki WITA® charakteryzują się zwartą i solidną konstrukcją do szerokiego zakresu zastosowań. Pod pokrywą znajduje się zamknięta, bezobsługowa, niewielka przekładnia z odwracalnym silnikiem synchronicznym. W zależności od siłownika podłączenie elektryczne odbywa się za pomocą wstępnie zmontowanego przewodu połączeniowego lub zacisku w obudowie. Siłowniki te nadają się szczególnie do stosowania w technice grzewczej i klimatyzacyjnej i mogą być łączone z dostępnymi w handlu 3-punktowymi regulatorami ogrzewania lub przełącznikami. Siłowniki przeznaczone są do mieszalników o średnicach nominalnych od DN 15 do DN 100.

Siłowniki serii SM 44 są dostępne w wersjach z momentem obrotowym 6 Nm i 10 Nm z wydrążonym wałem wyjściowym oraz złączem EASY-Clip. Siłownik SM 44.6 (6Nm) jest zaprojektowany z zestawem kół z tworzywa sztucznego bez blokady (240 h) dla mieszalników o wymiarach nominalnych DN 15 – DN 32, a w wersji SM 44.10 (10 Nm) z zestawem kół hybrydowych bez blokady dla rozmiarów nominalnych DN 40 i DN 50. Optymalne połączenie jest gwarantowane z mieszalnikami serii WITA Minimix E, ponieważ mają one wstępnie zmontowane wszystkie komponenty EASY-Clip.

Ponadto możliwe jest wyposażenie wszystkich mieszalników WITA i różnych produktów innych producentów w komponenty EASY-Clip, co uławia montaż. Wyposażenie techniczne obejmuje tarcze krzywkowe regulowane w krokach co 15° oraz ręczną regulację blokowaną od przodu. Fabrycznie ustawiony kąt wynosi 90°. Opcjonalnie siłownik SM 44 może być wyposażony w bezpotencjałowy, wstępnie zmontowany wyłącznik krańcowy. Praca na sterownikach z wyjściami półprzewodnikowymi jest możliwa w przypadku wersji C. Wymiary są takie same dla wszystkich wersji i można stosować zestawy montażowe serii SM 4.